HVA GJØR VI

HVA GJØR VI

NIJF arrangerer seminarer med foredrag og diskusjoner, og fungerer som et bindeledd og nettverk for ulike aktører som til daglig jobber innenfor feltet idrettsjuss. På seminarene bringer vi inn erfarne foredragsholdere for å belyse dagsaktuelle saker. Vi samarbeider med tilsvarende organisasjoner i andre land, noe som er en nyttig og viktig del av vårt arbeid. Foreningen er åpen for både personlige medlemmer og firmamedlemmer. Se våre vedtekter her.

HVEM ER VI

Audun Eikeland

Audun Eikeland

Varamedlem

Rådgiver Oslo Idrettskrets.

Jobber med forvaltning av tilskudd til idrettslag, kontroll av idrettslag og «hverdagsjuss» i idrettslagene. Er interessert i idrettens posisjon i samfunnet og hvordan idretten kan jobbe for å ha en uavhengig posisjon.

Tord Jordet

Tord Jordet

Styremedlem

Advokat juridisk avdeling NIF.

Nicolai Løland Dolva

Nicolai Løland Dolva

Styremedlem

Advokatfullmektig i NISO, juridisk avdeling.

Turid Veslemøy Viervoll

Turid Veslemøy Viervoll

Styremedlem

Veslemøy har lang bakgrunn innenfor gymnastikk og turn, både som trener og frivillige verv på klubb-, krets- og forbundsnivå. Hun er opptatt av at alle barn skal gis mulighet til god fysisk aktivitet.
 
Hun brenner for at kroppsøvingsfaget blir prioritert og får status i skolen, bl.a. i form av at barneskoler har ansatte faglærere i turn. 
Torbjørn Evjenth

Torbjørn Evjenth

Styremedlem

Advokat i Brækhus Advokatfirma DA.

Torbjørn Evjenth jobber hovedsakelig med arbeidsrett og idrettsjuss. Innen idretten bistår Evjenth både utøvere, lag og organisasjoner med alle typer problemstillinger, og han har ført saker for norsk fotballs øverste dømmende organ; fotballens voldgiftsrett. Han har stor interesse for idrett generelt og fotball spesielt.

Hildegard Lian

Hildegard Lian

Nestleder

HR- og Administrasjonskonsulent Vålerenga Fotball AS
hildegard@vif.no

Hildegard har bakgrunn som advokatfullmektig i Advokatfirma Kleven & Kristensen, hvor hun hovedsaklig arbeidet med idrettsjus. I Vålerenga Fotball AS jobber hun med overganger for spillere til klubbens A-lag, samt andre juridiske oppgaver, herunder som rådgiver for Vålerengas samarbeidspartner – E-sportklubben Nordavind.
Idretter: Fotball og dans.

Kristine Paulsrud Brenna

Kristine Paulsrud Brenna

Leder

Student ved Juridisk Fakultet, UiO
k.p.brenna@student.jus.uio.no

Har en bachelorgrad i idrettsvitenskap fra Norges Idrettshøgskole. Ved siden av studiene jobber hun som sekretær i Doms- og sanksjonsutvalget i NFF og som saksbehandler på rettshjelpavdelingen i Gjensidige. Opptatt av inkludering, allsidighet, likestilling og at idrettslag skal ha et godt treningstilbud for alle barn og unge i klubben. Idretter: Håndball og fotball.