SPILLEREGLENE FORANDRES

SAMARBEIDET MELLOM IDRETT OG JUSS - NIJF FØLGER UTVIKLINGEN.
OM NIJF

OM NIJF

Norsk Idrettsjuridisk Forening er den eneste foreningen av sitt slag i Norge og våre medlemmer er ledende på feltet idrettsjuss. Hvis du ønsker å utvikle din kunnskap eller praksis innen idrettsjuss er NIJF et viktig knutepunkt.
MER OM NIJF

VI ARRANGERER

NIJK

Nordisk Idrettsjuridisk Konferanse ble avholdt i oktober på Scandic Holmenkollen Park Hotel Oslo.

FROKOSTMØTER

Vi arrangerer jevnlige frokostmøter
hvor vi diskuterer aktuelle temaer.

ØLMØTER

To ganger i året avholder vi sosiale ølmøter
hvor man kan skape et nettverk med
andre idrettsinteresserte.