Advokatfirma Kleven & Kristensen inviterer til idrettsjuridisk foredrag

VELKOMMEN TIL FOREDRAG!

Advokatfirma Kleven & Kristensen er Norges ledende advokatfirma innen idrettssektoren. Fredag 6. april inviteres det til to timer med faglig påfyll innen følgende temaer:

Varslingssaker: Krav til rutiner for varsling etter arbeidsmiljøloven og idrettens regelverk:
Hvilke krav gjelder i varslingssaker for særforbund og klubber i henhold til de nye bestemmelsene i arbeidsmiljøloven og etter idrettens regelverk? (v/advokat Morten Justad Johnsen)

Utøver har selv eiendomsretten til eget navn, bilde og signatur, jf. NIFs lov § 14-4 (4):
I hvilken utstrekning kan særforbund og klubber utnytte disse rettighetene og på hvilket grunnlag? (v/advokat Pål Kleven)

Vær varsom når avtaler fremforhandles:
En avtale kan være inngått selv om den ikke er signert! (v/advokat Tomas Kristensen)

Møt opp til foredrag fredag 6. april kl. 1000 – 1200 på UBC Ullevål Stadion (møterom annonseres senere).

Påmelding sendes til pk@iak.no og frist for påmelding er fredag 23. mars.
Det koster kr 500 pr. person å delta. Gratis inngang for studenter.