SOMMERHILSEN FRA NORSK IDRETTSJURIDISK FORENING

Sommeren er her, og vi kan se tilbake på et svært godt år for NIJF!

Det har vært et år med mye engasjement, positivitet og interesse rundt foreningen. Vi i styret ønsker å rette en stor takk til alle som har bidratt!

Med dette ønsker styret i Norsk Idrettsjuridisk Forening alle en riktig god sommer!

Vel møtt til frokostmøte i september!