INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NIJF 2016

NIJF ønsker velkommen til årsmøte i Norsk Idrettsjuridisk Forening.

I henhold til NIJFs vedtekter § 4 innkalles det til årsmøte den 14. juni 2016 kl. 18.00 hos Bull & Co Advokatfirma i Observatoriegata 1 B (7 etasje), Solli Plass, Oslo.

Agenda årsmøte:

Årsmøtet skal:

Behandle foreningens årsmelding

Behandle foreningens regnskap i revidert stand

Behandle innkomne forslag

Fastsette kontingent
Vedta foreningens budsjett
Velge: Styre med leder og nestleder, fire styremedlemmer og et varamedlem. En revisor og valgkomité med leder og et medlem.

Forslag til saker som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret pr. e-post på styret@nijf.no innen to uker før årsmøtet.

Etter årsmøtet blir det enkel servering og mingling med alle medlemmene. Vi satser på god stemning ut over kvelden.

Påmelding skjer enten via dette arrangementet på Facebook, eller ved å sende en e-post til Morten (styreleder) på mjj@bull.no.

S.U innen 7. juni.

Håper å se så mange som mulig!

Mvh

Styret