INNKALLING TIL ÅRSMØTE NIJF 2018

Til medlemmer av Norsk Idrettsjuridisk Forening

I henhold til vedtektenes § 4 innkalles det til årsmøte den 8. mars 2018 kl. 17.30.

Sted: Intility Arena på Valle Hovin. Innspurten 16, Inngang A.

Agenda årsmøte

Årsmøtet skal:
Behandle foreningens årsmelding
Behandle foreningens regnskap i revidert stand
Behandle innkomne forslag
Fastsette kontingent
Vedta foreningens budsjett
Valg

Forslag til saker som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret pr. e-post på styret@nijf.no innen to uker før årsmøtet.

Det vil bli arrangert et ølmøte sammen med årsmøtet. Mer informasjon om dette kommer.

Vel møtt!

Med vennlig hilsen styret
v/ Morten Justad Johnsen, leder