ØL-MØTE: INVESTORER MED SPORTSLIG INNFLYTELSE – ET PROBLEM?

Norsk Idrettsjuridisk Forening har gleden av å invitere til årets første øl-møte med idrettspolitisk debatt. Temaet denne gangen har fått tittelen «Investorer med sportslig innflytelse – et problem?»

NIF og NFF kan åpne for å gi investorer mer innflytelse over klubbenes sportslige virksomhet. Vi spør hvilke konsekvenser dette kan få, både innen toppfotball og andre idretter.

Bakgrunnen for diskusjonen er Idrettstinget enstemmige vedtak fra 2015: «Idrettsstyret skal i neste tingperiode utrede medlemskaps- og tilknytningsformer i norsk idrett, og i den forbindelse kunne gjennomføre begrensede prøveordninger med alternative medlemskaps- og tilknytningsformer, også der disse eventuelt måtte avvike fra NIFs lov kapittel 10, 13 og 14. Prøveordningene skal ikke ha virkning ut over tingperioden.»

Rune Nordhaug, seksjonssjef for klubbstøtte i NFF, vil gi oss en statusoppdatering på fotballforbundets arbeid rundt dette temaet. Herunder de nåværende reglene for samarbeidsform med AS og den nye prøveordningen for toppklubbene hvor det åpnes for en økt sportslig innflytelse fra samarbeidende selskap. Nordhaug har jobbet med utredning og tilpasning av den nye prøveordningen for samarbeid mellom toppklubber og aksjeselskap, og vil snakke litt om målet med arbeidet og hindre på veien.

Advokat Pål Kleven er partner i Advokatfirma Kleven & Kristensen og representerer blant annet Norsk Toppfotball. Kleven vil gi oss et innblikk i arbeidet sett fra norske Eliteserie- og Obos-ligaklubbers ståsted. Pål er en av Norges ledende advokater innen det idrettsjuridiske området, og representerer primært de store aktørene innen idretten.

Etter innleggene blir det lagt opp til spørsmål og diskusjon i salen. Flere deltakere annonseres på vår Facebook-event fortløpende.

Inngang er gratis for medlemmer og studenter. Andre kr. 100,-. For å bli medlem, se mer info her: Bli medlem

Det vil bli søkt om godkjenning av etterutdanningstimer for medlemmer av Advokatforeningen.

Øl-møtet skjer rett i etterkant av årsmøtet i Norsk Idrettsjuridisk Forening, som finner sted i kantinen på Intility Arena, Inngang A kl. 17.30. I forkant av øl-møtet vil det også bli anledning til å få en eksklusiv omvisning på Intility Arena for de som ønsker det. Følg med på vår Facebook-event for mer informasjon.

Sportslig hilsen styret