Saksdokumenter til årsmøtet 8. mars 2018

Sakspapirer til årsmøtet i Norsk Idrettsjuridisk forening 8. mars kl. 1730 finner du her: Sakspapirer årsmøtet 2018

Minner også om ølmøtet som arrangeres like etter årsmøtet.

Vel møtt!