SAKSPAPIRER TIL ÅRSMØTE 28. MAI 2015

Årsmøtet avholdes torsdag 28. mai 2015 kl 1830 på O´Learys i Karl Johansgt.

Sakspapirer til årsmøtet finner du her:
Saksliste
Årsregnskap
Vedtekter

 

Kl 1930 fortsetter vi med temamøte “Wada-koden, revidert/endret”

Håper å se dere alle på O´Learys torsdag 28. mai!

Med vennlig hilsen
Styret i NIJF