Torbjørn Evjenth

25. januar 2018

Advokat i Brækhus Advokatfirma DA.

Torbjørn Evjenth jobber hovedsakelig med arbeidsrett og idrettsjuss. Innen idretten bistår Evjenth både utøvere, lag og organisasjoner med alle typer problemstillinger, og han har ført saker for norsk fotballs øverste dømmende organ; fotballens voldgiftsrett. Han har stor interesse for idrett generelt og fotball spesielt.