Turid Veslemøy Viervoll

4. juni 2018
Veslemøy har lang bakgrunn innenfor gymnastikk og turn, både som trener og frivillige verv på klubb-, krets- og forbundsnivå. Hun er opptatt av at alle barn skal gis mulighet til god fysisk aktivitet.
 
Hun brenner for at kroppsøvingsfaget blir prioritert og får status i skolen, bl.a. i form av at barneskoler har ansatte faglærere i turn.