NYHETER – ikke i bruk pr 05-06-2019

Siste nytt innen idrett og juss. NIJF oppdaterer medlemmer på aktuelle saker gjennom nettsider og temamøter.