HVA GJØR VI

HVA GJØR VI

NIJF arrangerer seminarer med foredrag og diskusjoner, og fungerer som et bindeledd og nettverk for ulike aktører som til daglig jobber innenfor feltet idrettsjuss. På seminarene bringer vi inn erfarne foredragsholdere for å belyse dagsaktuelle saker. Vi samarbeider med tilsvarende organisasjoner i andre land, noe som er en nyttig og viktig del av vårt arbeid. Foreningen er åpen for både personlige medlemmer og firmamedlemmer. Se våre vedtekter her.

HVEM ER VI


Espen Auberg - Leder

Ella Gjømle Berg - Nestleder

Emil Waters

Tiitu Berg-Johnsen

Torbjørn Evjenth

Ronny-V. van der Meij

Erik Flågan